Konsultant Online INFOLINIA 32 760 56 18

Konkurs na najciekawsze zdjęcie

 

W myśl zasadzie, że profilaktyka jest najlepszym sposobem leczenia mamy dla Was do wygrania pakiety specjalnie przygotowane dla wszych zwierząt.

Za pierwsze miejsce roczne szczepienie profilaktyczne.

Za drugie pakiet diagnostyczny: morfologia, biochemia i USG lub RTG.

Zwycięzccy trzeciego miejsca zachipujemy pupila.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wejść na naszego funpage na facebooku, skomentować nasz post mówiący o konkursie, należy napisać czemu to on powinien wygrać oraz polubić naszą stronę. Nie zapomnijcie też lajkować opisów co pomoże naszemu Jury wyłonić zwycięzców :)

Link do posta:

https://www.facebook.com/smartvet.polska/

 

REGULAMIN KONKURSU

I Definicje: 

1. Organizatorem konkursu jest Smartvet Sp z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-001, ul. Chorzowska 107, zwany dalej „organizatorem”.

2. Uczestnikiem konkursu, zwanym dalej „uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w terminie wskazanym w punkcie II regulaminu pod informacją promującą konkurs na Facebooku udostępni zdjęcie swojego zwierzątka odpowiednio skomentuje oraz polubi funpage Smartvet Katowice.

3. Zwycięzcami konkursu, zwanymi dalej „zwycięzcami” są uczestnicy, których zgłoszenia zostaną wskazane jako najbardziej kreatywne przez Jury konkursu, utworzone z pracowników Smartvet Sp z o. o. i spełnią wymogi konkursu.

4. Nagrody przyznawane zwycięzcom konkursu, zwane dalej „nagrodami” to za pierwsze miejsce roczne szczepienie profilaktyczne, za drugie miejsce pakiet diagnostyczny: morfologia, biochemia i USG lub RTG, za miejsce chipowanie zwierzęcia.

II Przebieg konkursu:

1. Konkurs trwa do 10.06.2016 do godz. 12.00
W celu wzięcia udziału w konkursie, uczestnik w terminie wskazanym w punkcie II regulaminu, musi pod informacją promującą konkurs wkleić zdjęcie swojego zwierzęcia z komentarzem odpowiadającym na pytanie, czemu akurat to zwierzę jest najlepsze oraz polubić naszą stronę na fb. Każdy uczestnik może dodać jedno zgłoszenie.
 

2. Każdy uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.

3. W przypadku dyskwalifikacji jednego z pierwotnych zwycięzców, nagrodę otrzyma następny w kolejności uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.

4. Organizator ogłosi wyniki w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia konkursu.

5. Zwycięzcy zostaną poinformowani o otrzymaniu nagrody i miejscu jej odbioru poprzez publiczny post na fanpage’u Przychodni weterynaryjnej Smartvet.

6. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

III Odpowiedzialność organizatora. Reklamacje:

 1. Reklamacje odnośnie przebiegu konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres organizatora: w.seuchter@smartvet.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.

2. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia organizatorowi. Decyzja organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, oraz adres mailowy uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzonej reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.

5. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.

IV Ochrona danych osobowych:

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w celu realizacji konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.

2. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). (jeżeli warunkiem jest podanie adresu e-mail)

3. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość poprawiania swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy organizatora: w.seuchter@smartvet.pl

5. Uczestnik ma prawo do usunięcia swoich danych poprzez przesłanie odpowiedniej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy organizatora: w.seuchter@smartvet.pl Dane zostaną usunięte w ciągu 14 dni od otrzymania stosownej prośby.

6. Podawanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne.

7. Dane gromadzone podczas realizacji konkursu będą wykorzystywane jedynie przez administratora danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody uczestnika.

8. Uczestnictwo w konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.

9. Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na wykorzystywanie przesłanych zdjęć przez organizatora w celach marketingowych.

V Postanowienia końcowe:

1. Uczestnictwa w konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania nagrody, uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.

2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, t.j. Dz.U. z 2015, poz. 612.

3. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, popierana ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

4. Regulamin jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie Smartvet.pl


 

 

Czwartek Dniem Szczepień!

 

Zapraszamy w każdy czwartek na dzień szczepień! Bez kolejki, bez rejestracji i do tego w super cenach!

 

Usługi

Zajmujemy się leczeniem małych zwierząt domowych: psów, kotów i gryzoni, ale także zwierząt egzotycznych jak gady i ptaki.

Nasza klinika weterynaryjna świadczy usługi m. in. w zakresie szczepienia psów i kotów, odrobaczania psów i kotów oraz sterylizacji kotów i psów. U nas wyrobisz również paszport dla psa oraz skorzystasz z usług psiego fryzjera.

 
Tu jesteśmy

Przychodnia Weterynaryjna SmartVet w Katowicach

Chorzowska 107,
40-101 Katowice
32 760 56 18
Godziny otwarcia
Poniedziałek 8:00 - 20:00
Wtorek 8:00 - 20:00
Środa 8:00 - 20:00
Czwartek 8:00 - 21:00
Piątek 8:00 - 20:00
Sobota 9:00 - 21:00
Niedziela 10:00 - 19:00
Newsletter